Borsa İstanbul ‘Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı’nı yayımlamaya başlayaca

Borsa İstanbul, Türk lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı’nı (TLREFK) hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacağını açıkladı.

"Borsa İstanbul ‘Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı’nı yayımlamaya başlayaca"